Lamentem comunicar  la defunció del Sr. Josep Campi Jordana,  de Casa Bailó d’Aristot. Ens ha deixat a la Seu d’Urgell, el dia 24 de febrer de 2021 a l’edat de 90 anys. Respons divendres dia 26 a les 4 de la tarda al Cementiri d’Aristot. No es farà vetlla. Els seus germans i família  agraeixen les mostres de condol. Recordem distanciaments, ús de la mascareta i gels disfectants.  Moltes gràcies.