Lamentem comunicar la defunció del Sr. Pere Ribas Curós. Ens ha deixat avui dimecres a la Seu d’Urgell, a l’edat de 91 anys. Donades les circumstàncies del moment, no hi haurà exèquies funerals. La seva esposa, fills i néts, agraeixen les mostres de condol i d’escalf en aquests moments. Moltes gràcies.