Lamentem comunicar  la defunció de la Sra. Dolors Benet Aguilà, vídua de Joan Ripoll Piñol,  de Casa LLuís de Sant Joan Fumat. Ens ha deixat a la Seu d’Urgell, el dia 16 d’abril de 2021 a l’edat de 83 anys. Va dedicar la seva vida a la pagesia i mestressa de casa. Donades les circumstàncies del moment, no es realitzaran exèquies funerals, emplacem la missa funeral per més endavant. Els seus fills i família tota agraeixen les mostres d’afecte i de condol.   Moltes gràcies.