Lamentem comunicar  la defunció de la Sra. Pilar Esclusa Isus, vídua de Joan Canturri Torres.  Ens ha deixat  a la Seu d’Urgell el dia 21 de març de 2022 a l’edat de  95 anys.  Missa funeral dimecres  dia 23 de març de 2022 a les 16:15 hores a l’església Llar de Sant Josep de la Seu d’Urgell. No hi haurà acompanyament de vetlla. El seu fill Joan i família agraeixen  les mostres de condol. Us recordem a l’interior església, l’ús de la mascareta i distanciaments. Moltes gràcies.