Sr. Josep Campi Jordana

Lamentem comunicar  la defunció del Sr. Josep Campi Jordana,  de Casa Bailó d'Aristot. Ens ha deixat a la Seu d'Urgell, el dia 24 [...]