Sra. Regina Rabasa Castellarnau

Lamentem comunicar la  defunció de la Sra. Regina Rabasa Castellarnau, vídua de  Joan Ruf Clop. Ens ha deixat a Oliana, el dia 18 [...]